Agogisch Medewerker Ggz Wat Is Dat?

Agogisch medewerker GGZ Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben.
Als agogisch medewerker ondersteun je hulpbehoevenden met mentale vraagstukken. Je helpt bijvoorbeeld werkelozen of verslaafden re-integreren in de maatschappij. Dit kan betekenen dat je ondersteunt bij de dagelijkse zaken, zoals het runnen van een huishouden of persoonlijke verzorging.

Wat doe je als agogisch medewerker GGZ?

Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben.

Wat is een agogische opleiding?

Bij de opleiding agogisch medewerker GGZ (geestelijke gezondheidszorg) leer je ziektebeelden en verschillende gedragsstoornissen kennen. Je leert welke medicijnen welk effect hebben en hoe je met methodes de beste begeleiding kan bieden. Om dit goed te laten verlopen leer je zorgplannen maken en gespreksvoering.

Welke vier beroepen kun je als agogisch medewerker uitoefenen?

Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen of sociale werkvoorzieningen.

Wat is een agogisch begeleider?

Wanneer je de grip op je leven bent kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een psychische stoornis of een verslaving, kan een ambulant agogisch begeleider je helpen om weer controle te krijgen. Zij ondersteunen jou tijdens je herstelproces en werken samen met jou aan jouw zelfredzaamheid.

See also:  Wat Doet De Vakbond Voor Je?

Wat is een agogische behandeling?

Definitie van ‘agogisch’ is het begeleiden of aansturen van veranderingsprocessen bij mensen. Het interveniëren in veranderprocessen met betrekking tot het psychosociale functioneren van mensen.

Wat verdien je als GGZ agoog?

Het startsalaris van een beginnende agoog is ongeveer € 2.000,- bruto per maand. Een ervaren agoog verdient gemiddeld € 3.000,- bruto per maand en kan doorgroeien tot maximaal € 3.700,- bruto per maand. GGZ-agogen op hbo-niveau verdienen gemiddeld € 4.200,- bruto per maand.

Wat is het verschil tussen pedagogisch en agogisch?

Verschil met pedagogiek

Meer specifiek maakte hij een onderscheid tussen pedagogiek (gericht op kinderen), andragogiek (gericht op volwassenen) en gerontagogiek (gericht op ouderen). De verschillende doelgroepen vragen immers om een aparte methode. De term agogiek gold in dit opzicht als overkoepelende term.

Is de pabo een agogische opleiding?

Opleiding tot agoog

Zo kun je mbo-niveau een opleiding tot agogisch medewerker volgen, kun je de PABO volgen op hbo-niveau (met een vervolgmaster), of kun je een opleiding tot pedagoog of orthopedagoog op universitair niveau uitvoeren.

Wat doe je als agoog?

Als GGZ-agoog begeleid je mensen met psychische aandoeningen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, persoonlijke stoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn de grip op hun leven kwijt. Jij leert hen de regie weer in eigen handen te nemen.

Welke opleiding voor agoog?

Hoe word je een Agoog? Een geschikte opleiding die leidt tot het beroep van agoog is de HBO- of WO-opleiding pedagogiek. Het beroep van agoog wordt vaak uitgeoefend bij GGZ-instellingen en daarom zijn opleidingen zoals de SPH (Sociaal Pedagogische Hulp) ook geschikt.

See also:  Wat Doet Een Kcc Medewerker?

Wat zijn agogische vaardigheden?

De agogische basisvaardigheden zijn – observeren: de doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen en uitingen van een of meerdere personen of van een gebeurtenis met als bedoeling het waargenomene te beschrijven en samen te vatten; – communiceren: niet alleen wat er gezegd wordt, maar ook hoe iets gezegd

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector