Waar Kan Ik Werken Als Pedagogisch Medewerker?

Na het behalen van je diploma kun je aan de slag:

 • in jeugdzorginstellingen, zoals gezinshuizen, crisisopvang of huizen voor begeleid wonen
 • in het speciaal onderwijs
 • bij orthopedagogische centra
 • in justitiële jongereninrichtingen
 • bij organisatie voor het begeleiden van zwerfjongeren
 • Je kunt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker aan de slag bij een kinderopvang, een school, bij Jeugdzorg, een jeugdinstelling of een naschoolse opvang. Je begeleidt de kinderen in hun dagelijks leven en helpt ze bij hun persoonlijke ontwikkeling.

  Wat voor werk kun je doen als pedagogisch medewerker niveau 3?

  Leer tijdens de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) alles over het begeleiden en ondersteunen van kinderen tot 12 jaar. Na deze opleiding kun je werken bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal.

  Wat kun je doen met een SPW 4 diploma?

  Op niveau 4 kun je kiezen voor activiteitenbegeleider of woonbegeleider. Tijdens de opleiding activiteiten-begeleider leer je om mensen met lichamelijke, verstandelijke of sociale problemen een zinvolle dagbesteding te geven. Je bent goed in het onderhouden van sociale contacten en enthousiast en praktisch ingesteld.

  Welke opleiding heb je nodig voor pedagogisch medewerker in het ziekenhuis?

  De MBO opleiding die je kan volgen om tot pedagogisch medewerker ziekenhuis te komen is de opleiding pedagogisch werker 4 jeugdzorg of gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Deze opleidingen werken met het competentiegericht werken, wat wil zeggen dat er naar bepaalde competenties toewerkt.

  Wat is pedagogisch werkveld?

  In dit vak draait het om kinderen en hun ontwikkeling. Daar draag jij aan bij met jouw pedagogische kennis en opvoedkundige vaardigheden. Je hebt aandacht voor ieder afzonderlijk kind én voor de groep als geheel. Want een groep of klas is immers de maatschappij in het klein.

  See also:  Wat Is Een Div Medewerker?

  Wat is het verschil tussen pedagogisch medewerker en gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

  Pedagogisch medewerkers zijn in onze maatschappij daarom van grote waarde. De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is dé opleiding als je in de kinderopvang aan de slag wilt gaan en daarnaast kinderen die het (tijdelijk) moeilijk hebben extra wil ondersteunen.

  Waar kan je werken met diploma pedagogisch medewerker niveau 3?

  Als je klaar bent met deze mbo opleiding, dan kun je bijvoorbeeld gaan werken in de kinderopvang als:

 • ► Pedagogisch medewerker kinderopvang.
 • ► Gastouder.
 • ► Pedagogisch woonbegeleider.
 • Wat kun je doen met SPW 3?

  Wat kun je doen met een spw3 diploma? Als sociaal-pedagogisch werker kan je werkzaam zijn in een breed scala aan vakterreinen rondom opvoedingssituaties. Er zijn drie verschillende richtingen, werkvelden: kinderopvang, gehandicaptenzorg en basisonderwijs.

  Welke vakken krijg je bij pedagogisch medewerker niveau 3?

  De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren. Je leert inschatten wat een kinderen of jongeren nodig hebben aan ondersteuning. Je leert hoe je activiteiten kunt voorbereiden.

  Hoe moeilijk is niveau 4?

  Studenten niveau 4 vinden de meeste vakken minder moeilijk, kunnen abstracter denken en begrijpen de stof sneller dan niveau 3-studenten. Mogelijke verklaring is dat in het curriculum van de gemengde en theoretische leerweg, waarvan de studenten op dit niveau veelal afkomstig zijn, generieke vakken de boventoon voeren.

  Hoeveel verdien je als pedagogisch medewerker niveau 4?

  Na je opleiding start je op ongeveer 2384 euro bruto*. Na 5 jaar verdien je ongeveer 2986 euro bruto per maand. Per uur is dat omgerekend 17,26 euro bruto.

  See also:  Wat Verdient Financieel Administratief Medewerker?

  Wat is het verschil tussen SPH en SPW?

  In het woord Sociaal Pedagogisch Werk -SPW- betekent het “ped” van agogisch kind, terwijl in het sociaal pedagogische werkveld ook volwassen en ouderen tot de doelgroep behoren. Sociaal Agogisch Werk is daarom als benaming een betere afspiegeling van de werkelijkheid.

  Wat doet een medisch pedagoog?

  Als Medisch Pedagogisch Zorgverlener bied je creatieve activiteiten, observatie en rapportage aan en zo probeer je problemen in de ontwikkeling, de opvoeding en het functioneren van het kind te voorkomen. Je weet veel over de ontwikkeling van kinderen en wat voor reacties kinderen kunnen geven op het ziek zijn.

  Wat doet een pedagogisch zorgverlener?

  In het kort

  Medisch pedagogisch zorgverleners zijn HBO-opgeleid en getraind in de begeleiding van kinderen (en hun ouders/verzorgers) die geconfronteerd worden met ziekte, opname en behandeling in een ziekenhuis.

  Hoe lang duurt de opleiding pedagogisch medewerker?

  De opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is beschikbaar als BBL-opleiding of BOL-opleiding. Je krijgt 2 tot 3 jaar lang les en praktijk op niveau 3.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Adblock
  detector