Wat Doet Een Preventie Medewerker?

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

 • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.
 • Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
 • De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. De werkgever krijgt door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn.

  Waar moet je als preventiemedewerker goed op letten?

  Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangewezen, over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De preventiemedewerker voert de taken uit met behoud van zijn/haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

  Wat zijn nuttige eigenschappen voor een preventiemedewerker?

  De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

  Hoeveel uur heeft een preventiemedewerker nodig?

  1-9 werknemers: 8-16 uur. 10-25 werknemers: 12-20 uur. 26-49 werknemers: 12-20 uur. 50-249 werknemers: 24-40 uur.

  Wat verdient een preventiemedewerker?

  Het salaris van een preventiemedewerker (arbo) begint bij € 3.000 per maand. Het beroep preventiemedewerker (arbo) is een variant van het beroep Arbocoördinator. Het salaris van Arbocoördinator ligt gemiddeld op € 3.200 bruto per maand.

  See also:  Wat Is Een Ind Medewerker?

  Wie zitten er in een Arbocommissie?

  In een vaste Arbocommissie mag de minderheid uit ‘gewone’ werknemers bestaan. Met andere woorden: ze hoeven geen OR-lid te zijn. Dat heeft als voordeel dat er een groter draagvlak is voor het arbobeleid in de organisatie.

  Wat is een arbeidsrisico?

  De arbeidsrisico’s verschillen sterk per branche en werkplek. Maar een top 5 van arbeidsrisico’s die het vaakst voorkomen, is er wel. De grootste risico’s zijn: gevaarlijke stoffen, geluid, machineveiligheid, werkplekinrichting en psychosociale arbeidsbelasting.

  Welke taken moet een preventiemedewerker verplicht vervullen volgens de wet?

  Meewerken aan het inventariseren en evalueren van de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk. Maatregelen voor veiliger werken helpen uitvoeren. Samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Samenwerken met en adviseren aan de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen.

  Heeft preventiemedewerker ontslagbescherming?

  De onafhankelijke positie die de rol van de preventiemedewerker kenmerkt, is goed vergelijkbaar met de onafhankelijkheid van leden van de ondernemingsraad. Daarom geldt de ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad ook voor de preventiemedewerker.

  Wat is het verschil tussen een preventiemedewerker en een BHV er?

  Nee, zoals het woord preventiemedewerker al zegt, richt een preventiemedewerker zich op preventie. Dit in tegenstelling tot bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die zich voorbereiden op incidenten en calamiteiten en dus reageren als het mis is gegaan (reactief).

  Wie stelt preventiemedewerker aan?

  Wat is een preventiemedewerker (betekenis)?

  Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor een door een werkgever aangestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf bijstaat op het gebied van preventie en bescherming.

  Hoe stel je een preventiemedewerker aan?

  Hoe wordt de preventiemedewerker aangesteld? Volgens de vernieuwde Arbowet (per 1 juli 2017) moet je met je personeel afstemmen wie er als preventiemedewerker wordt aangesteld en wat zijn rol is. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

  See also:  Wat Zijn De Taken Van Een Pedagogisch Medewerker?

  Is een risico-inventarisatie en evaluatie verplicht?

  De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

  Is elk bedrijf verplicht om een arbodienst in te huren?

  Ja, dat is al sinds jaar en dag zo. Wel is sinds juli 2017 nieuw dat voor elke werkgever in Nederland een basiscontract met een arbodienst verplicht is.

  Wat is het arbobeleid?

  Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Adblock
  detector