Wat Is Agogisch Medewerker Ggz?

Wat doet een agogisch medewerker GGZ? Als agogisch medewerker ondersteun je hulpbehoevenden met mentale vraagstukken. Je helpt bijvoorbeeld werkelozen of verslaafden re-integreren in de maatschappij. Dit kan betekenen dat je ondersteunt bij de dagelijkse zaken, zoals het runnen van een huishouden of persoonlijke verzorging.

Welke vier beroepen kun je als agogisch medewerker uitoefenen?

Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen of sociale werkvoorzieningen.

Wat is een agogisch begeleider?

Wanneer je de grip op je leven bent kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een psychische stoornis of een verslaving, kan een ambulant agogisch begeleider je helpen om weer controle te krijgen. Zij ondersteunen jou tijdens je herstelproces en werken samen met jou aan jouw zelfredzaamheid.

Wat valt onder agogisch?

Definitie van ‘agogisch’ is het begeleiden of aansturen van veranderingsprocessen bij mensen. Het interveniëren in veranderprocessen met betrekking tot het psychosociale functioneren van mensen.

Wat is een agogische opleiding?

Bij de opleiding agogisch medewerker GGZ (geestelijke gezondheidszorg) leer je ziektebeelden en verschillende gedragsstoornissen kennen. Je leert welke medicijnen welk effect hebben en hoe je met methodes de beste begeleiding kan bieden. Om dit goed te laten verlopen leer je zorgplannen maken en gespreksvoering.

Waar kan je werken als agoog?

Dit doet een GGZ-agoog met een mbo-opleiding

Je kunt als woonbegeleider of begeleider intramuraal werken bij een GGZ-instelling, crisisopvang, dagopvang, gevangenis of in de thuiszorg. Omdat je met verschillende problematieken te maken krijgt en ook met veel verschillende mensen te maken hebt, ben je breed opgeleid.

Wat doe je als agoog?

Als GGZ-agoog begeleid je mensen met psychische aandoeningen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, persoonlijke stoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn de grip op hun leven kwijt. Jij leert hen de regie weer in eigen handen te nemen.

See also:  Wat Doet Een Technisch Medewerker?

Wat is het verschil tussen pedagogisch en agogisch?

Verschil met pedagogiek

Meer specifiek maakte hij een onderscheid tussen pedagogiek (gericht op kinderen), andragogiek (gericht op volwassenen) en gerontagogiek (gericht op ouderen). De verschillende doelgroepen vragen immers om een aparte methode. De term agogiek gold in dit opzicht als overkoepelende term.

Wat zijn agogische vaardigheden?

De agogische basisvaardigheden zijn – observeren: de doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen en uitingen van een of meerdere personen of van een gebeurtenis met als bedoeling het waargenomene te beschrijven en samen te vatten; – communiceren: niet alleen wat er gezegd wordt, maar ook hoe iets gezegd

Wie is een agoog?

Wat is een Agoog? Als agoog beoefen je de leer van het doen veranderen van mensen welke behoort tot de sociale wetenschap. Je bestudeert als agoog hoe mensen veranderen en geeft aanwijzingen over de manier waarop deze processen van verandering mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Wat is creatief agogisch werken?

Muzisch agogische methodiek beschrijft een methode om met creatieve middelen veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen. Bewegen, film, beeld, taal of muziek beïnvloedt het doelgerichte proces van een persoon.

Wat is een ander woord voor sociaal agogisch werk?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: agoog (zn): maatschappelijk werker, sociaal werker, welzijnswerker.

Is de pabo een agogische opleiding?

Opleiding tot agoog

Zo kun je mbo-niveau een opleiding tot agogisch medewerker volgen, kun je de PABO volgen op hbo-niveau (met een vervolgmaster), of kun je een opleiding tot pedagoog of orthopedagoog op universitair niveau uitvoeren.

See also:  Wat Doet Een E Commerce Medewerker?

Welke mbo 4 opleidingen zijn er?

Er zijn vier niveaus in het mbo: de entreeopleiding, de basisberoepsopleiding, de vakopleiding en de middenkaderopleiding.

Wat is GGZ agoog opleiding?

De opleiding GGZ-agoog leidt jou op om mensen met een psychische stoornis of een verslaving te ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Heb jij bijvoorbeeld een hbo-diploma MWD, SPH of Pedagogiek, ben je werkzaam in de GGZ en zoek je verdieping? Schrijf je dan in voor deze opleiding GGZ-agoog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector