Wat Is Een Uta Medewerker?

Uta personeel UTA personeel is een afkorting voor uitvoerend technisch administratief (medewerker). Alle functies die hier onder vallen zijn projectleiders, planners, secretariaat medewerkers en nog meer.

Wat is het verschil tussen UTA en bouw cao?

De cao heeft alle functies in de bouw verder onderverdeeld binnen deze twee functiegroepen. Voor bouwplaatswerknemers gelden andere arbeidsvoorwaarden dan voor UTA-werknemers. Er zijn bijvoorbeeld afwijkende regels voor loon, overwerk, vakantie en roostervrije dagen.

Wat is UTA loon?

De afkorting UTA staat voor ‘Uitvoerend Technisch Administratief’. Onder deze brede groep vallen functies als werkvoorbereider, planner, calculator en uitvoerder. Maar ook eventuele medewerkers van personeelszaken, de salarisadministratie en het secretariaat horen hierbij.

Wat valt onder cao bouw en Infra?

In de cao van Bouw & Infra vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Wat is prestatietoeslag bouw?

Voor bouwplaatspersoneel zijn er geen loonschalen met periodieken, waardoor je dus niet jaarlijks automatisch meer gaat verdienen. Wil je meer verdienen, dan zul je daarover moeten onderhandelen. Volgens Van der Eijk wordt dat in de bouw vaak ‘prestatietoeslag’ genoemd.

Wat is budget duurzame inzetbaarheid Uta?

Met het duurzaam inzetbaarheidsbudget betaal je zelf voor zaken die bijdragen aan jouw duurzame inzetbaarheid. Dat kan door het opnemen van vrije dagen, een abonnement op de sportschool of een opleiding. Zo kan je gemotiveerd en gezond blijven deelnemen aan het arbeidsproces, en gezond je pensioenleeftijd halen.

Hoeveel vrije dagen Uta?

Vakantiedagen uta-werknemers

Een uta-werknemer ouder dan 18 jaar, heeft recht op 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. De waarde van de 5 bovenwettelijke vakantiedagen wordt in het Individueel Budget gestort.

See also:  Wat Kost Een Medewerker Voor De Werkgever?

Wat is het minimum loon in de bouw?

Gemiddeld Salaris Bouw

Het gemiddelde loon binnen Bouw ligt op € 3.092 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 900 en het maximale loon is € 77.160 bruto per maand.

Wat is een loongroep?

Het loongebouw gaat uit van 6 loongroepen (loongroep 1 tot en met 6). Alle schalen hebben een beginsalaris en 4 treden. De werknemer ontvangt tenminste het basisuurloon dat overeenkomt met zijn leeftijd of aantal dienstjaren van de loongroep waarin zijn functie is ingedeeld overeenkomstig bijlage II.

Hoeveel verdien je netto in de bouw?

Hoeveel verdient een bouwvakker netto? Deze werknemer verdient bruto per vier weken € 3032. In 2020 was zijn nettoloon nog € 1824. In 2021 zal dit stijgen naar € 1928.

Is Bouw cao goed?

Voordelen voor werknemers in de bouw

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Ook krijgen werknemers in veel cao’s meer vakantiedagen dan het wettelijk vereiste minimum.

Wat verdient een bouwplaats medewerker?

Een Medewerker Bouw in Nederland verdient gemiddeld € 2.580 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.195 (laag) tot € 2.970 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Welke functiegroep zit ik Bouw?

Bouw voorbeeldfuncties

Functiegroep Voorbeelden van functies
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II,
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper, Tegelzetter II, Machinemonteur II
See also:  Administratief Medewerker Wat Houd Dat In?

Wat is een prestatietoeslag?

Als werkgever heb jij diverse mogelijkheden om jouw werknemer extra te belonen door een persoonlijke toeslag, prestatietoeslag, bonus of gratificatie. Bekijk wat de verschillen zijn, hoe de voorwaarden er uitzien en wat voor invloed ze hebben op overwerk en loonsverhogingen.

Wat is vast overeengekomen loon?

Onder ‘vast overeengekomen loon’ wordt verstaan het garantieloon vermeerderd met de eventueel met de bouwplaatswerknemer overeengekomen prestatietoeslag.

Wat verdient een 19 jarige in de bouw?

Per maand, per week, per dag

Leeftijd Per maand* Per week*
21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10
20 jaar € 1.380,00 € 318,50
19 jaar € 1.035,00 € 238,85
18 jaar € 862,50 € 199,05

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector