Wat Kost Een Medewerker In Loondienst?

Resume: een werknemer in loondienst kost u dus ongeveer het bruto uurloon, plus 75%. Een uitzendkracht kost u het bruto uurloon, vermeerderd met 90% tot 100% van dit uurloon. Daarin zitten echter de kosten voor loonadministratie, risico op doorbetaling bij zieke, uitval of verlof en de kosten van werving- en selectie verwerkt.
De kosten van personeel kun je eenvoudig berekenen. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten. Hoe hoog de kosten van personeel precies uitvallen, hangt af van je cao en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

Wat betaalt een werkgever aan loonkosten?

Hoogte van de loonkosten

Naast het brutoloon van de werknemer, kun je als werkgever rekening houden met gemiddeld 20% tot 40% werkgeverslasten, met uitschieters naar zelfs 50%. De loonkosten variëren door persoonlijke afspraken met werknemers en door verplichtingen die vanuit een cao of bedrijfstak zijn geregeld.

Wat betaald werkgever aan werknemer?

De werkgeversbijdrage of patronale bijdrage bedraagt 25% van het brutoloon. Daarnaast is er een werknemersbijdrage, betaald door de werknemer. In de privésector wordt van het brutoloon gemiddeld 13,07% afgehouden.

Wat kost een gemiddelde werknemer per maand?

Er komt ongeveer voor 30 procent aan extra personeelskosten bovenop het brutoloon. Dat betekent dat je zo’n € 2.242,- per maand kwijt bent aan personeelskosten. Zoals gezegd: afspraken die je met je werknemer hebt kunnen van invloed zijn op de kosten.

Wat zijn de arbeidskosten?

Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel door werkgevers. Deze arbeidskosten omvatten de beloningen van werknemers, wettelijke-, contractuele-, en toegerekende sociale premies, opleidingskosten en een aantal overige kosten.

See also:  Wat Verdient Een Commercieel Medewerker Binnendienst?

Wat zijn werkgeverslasten 2021?

De gemiddelde werkgeverslasten voor vaste krachten stijgen naar 19,27% ten opzichte van 18,89%. Voor tijdelijke contracten stijgen de gemiddelde werkgeverslasten van 23,89% dit jaar naar 24,27% in 2021. De gemiddelde werkgeverslasten bestaan uit: WW-premie (Awf-premie)

Welke werkgeverslasten zijn er?

Wat zijn werkgeverslasten?

 • loonbelasting.
 • premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
 • premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW)
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorgverzekeringswet)
 • Wat is de loonmassa?

  Loonmassa wordt gedefinieerd als de ‘totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode’ ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of

  Wat is de totale loonkost?

  Totale loonkost

  Als werkgever betaal je bovenop dat brutoloon ook een bijdrage aan de sociale zekerheid: de zogeheten patronale RSZ-bijdragen. Die som is je totale loonkost.

  Hoe loonkost berekenen?

  De basis van jouw loonkost is het brutoloon van de werknemer. Dit is het loon van je werknemer vóór aftrek van sociale lasten en bedrijfsvoorheffing. Het gaat dus om loon voor gewerkte uren, loon voor feest- en vakantiedagen, eventueel loon voor overuren, als basis.

  Wat kost een gemiddelde werknemer?

  Gemiddeld betalen werkgevers in Nederland € 34,72 per uur aan arbeidskosten voor één medewerker. Deze kosten kunnen per bedrijfstak echter erg van elkaar verschillen, dit blijkt ook uit het onderzoek van CBS. Zo kent de financiële dienstverlening als bedrijfstak de hoogste arbeidskosten.

  Hoe bereken je de loonkosten per werknemer?

  Gemiddeld genomen zijn de totale loonkosten 125% tot 135% van het brutoloon. Daarmee hebben we het grootste deel van de personeelskosten in beeld. Daarnaast zijn er personeelsgerelateerde kosten die niet zichtbaar zijn op de loonstaten, denk hierbij aan: Ziekteverzuimverzekering.

  See also:  Wat Verdient Commercieel Medewerker Binnendienst?

  Wat kost een werknemer per jaar?

  Een gemiddelde kantoorwerkplek kost zo’n 9000 euro per jaar, per werknemer (NFC Index). Daarin zijn kosten meegenomen voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT. Ook bij thuiswerken moet je zorgen voor een goede werkplek.

  Hoe bereken je de arbeidskosten?

  Je telt eerst alle brutolonen van je werknemers bij elkaar op, bijvoorbeeld per maand. Dit bedrag deel je door de totale omzet, bijvoorbeeld per maand. Het getal dat daaruit komt vermenigvuldig je met honderd. Zo kom je tot het arbeidskostenpercentage.

  Wat zijn directe personeelskosten?

  Het grootste gedeelte van de personeelskosten bestaan uit directe loonkosten. Directe loonkosten zijn onder andere het brutosalaris, vakantietoeslag en de niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand.

  Wat kost een arbeider per uur?

  De gemiddelde kostprijs van een effectief gepresteerd werkuur bedraagt evenwel 31,31 euro. Niet alle betaalde uren worden immers ook gepresteerd. De kosten van het absenteïsme (door ziekte, opleiding enzovoort) doen de uurloonkosten met 19 procent stijgen.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Adblock
  detector